Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2012

konik
15:13
1215 f6e6 500
PS Ocipienie duchownych się pogłębia, ręce opadają...
Reposted byplchowmeinradioglowyhaberwallofsaltZirconthuskovzloty666andrewmyleswrobelekdelnochpierniczekslovaZueschomakingmoviesHumbaktowosuczniklllmtronzupkazproszkupmgviceeryurasgordinkackscheissedieselmowerfretkascythicalMigotliwaMakeMePurrkancelariaprezydenckanufcmaniab4rtdonQbaregoisteeklodred-trainersOhSnapeXYZKudlatyBluesv3bsoZirconPaseroViruswithmyheadinspacemakingmoviesschrodingersdogckisbackpascalmhtymkaimposterzoraxcataract

February 09 2011

konik
00:36

"Jak trzeba będzie, użyjemy koktajli Mołotowa, a zabytków nie oddamy"Państwo pozwie Kościół, a ściślej to Muzeum Narodowe w Warszawie pozwie Bazylikę Mariacką w Gdańsku. Chodzi o zwrot 18 średniowiecznych dzieł sztuki.

Chodzi o dzieła unikalne w na skalę europejską, takie jak np. tablice Dziesięciorga Przykazań, rzeźbę Pięknej Madonny z 1410 r., ołtarze, skrzynie i świeczniki. Na początku lat 90. zostały one wypożyczone z Muzeum Narodowego bazylice, która teraz nie chce ich oddać.

Nie pomogła mediacja ministra kultury. W tej sytuacji muzeum zdecydowało się na proces.

- To byłaby grabież. Jak trzeba będzie, użyjemy koktajlów Mołotowa, a zabytków nie oddamy - komentuje oburzony proboszcz bazyliki ks. infułat Stanisław Bogdanowicz (...) Ksiądz podkreśla, że zabytki są "odwieczną własnością Kościoła (...)

Religia pokoju...
Reposted byatheismididntorderthatLukasYorkQudacipannakojotpinggwin

January 23 2011

konik
23:08

Sprawa pewnego proboszcza. "To hit weekendu"Na swoim blogu w Onet.pl Wojciech Filemonowicz komentuje sprawę proboszcza z malutkiej parafii na Opolszczyźnie, który pytany przez urząd skarbowy, skąd u niego 2 mln zł, odmówił odpowiedzi, zasłaniając się tajemnicą sakramentu (...) Ksiądz nie tylko nie chciał powiedzieć, skąd ma pieniądze, ale także odmówił zapłacenia podatku od zatajonego dochodu (...)Na pytania skarbówki dotyczące szczegółów rzekomego przekazania pieniędzy ksiądz konsekwentnie odpowiadał: "Konieczne jest zachowanie tajemnicy sakramentalnej i zawodowej. To wyklucza możliwość odpowiedzi na wiele pytań, nawet gdy chodzi o moją obronę".

Polska, XXI wiek
Reposted byplatheismwojtkuiosmuertowilczavoljaphyyamachannaertai666wiikanadinolmydlanyrozpylaczpasternakczarymarapulczynskiszilaneuroticomnipotence-ltdleafnodepinggwinthe-new-beyoncedrbizonkaloszrogerthatpolacytodebile
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl