Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2010

konik
20:21
1681 5b1e
See more
Reposted fromatheism atheism

June 19 2010

konik
14:11
Czy da się udowodnić nieistnienie boga? Rozważmy w tym celu następującą sytuację - wyobraź sobie, że ktoś ci mówi, że po odległej orbicie okołosłonecznej krąży czajniczek - taki mały, pomarańczowy, z Tesco. Czajniczek krąży zbyt daleko i jest zbyt mały, żeby mógł zostać zaobserwowany przez jakiekolwiek teleskopy. Nie znamy jego trajektorii i nie wiemy gdzie poleci, tak więc nie możemy wysłać statku poszukującego czajniczka, bo kosmos jest zajebiście kurwa duży. Nie ma żadnych zdjęć czajniczka, nie ma żadnych filmów, tak naprawdę nie ma o nim żadnych pewnych informacji. Czy wierzysz osobie mówiącej, że taki czajniczek istnieje? Raczej nie, bo to, choć teoretycznie możliwe, jest zbyt niedorzeczne, żeby się tym przejmować.

Zastanówmy się jednak, co się dzieje, jeżeli o czajniczku piszą w bardzo starych książkach, o czajniczku mówi konstytucja twojego kraju, o czajniczku uczą dzieci w państwowych szkołach. Wielka część społeczeństwa raz w tygodniu chodzi do Tesco czcić czajniczek. Ktoś, kto ośmieli się wyrazić myśl, że czajniczek nie istnieje, jest automatycznie etykietkowany jako złoczyńca, bandzior i osobnik aspołeczny. Twoi rodzice mówili ci o czajniczku od małego, słyszałeś, że gdzieś tam w Sudanie, gdzie panowała okropna susza, czajniczek zesłał ludziom cały basen chłodnej herbaty. Znasz sławną historię o tym, jak dwóch alpinistów pewnego razu wchodziło na Mount Everest i w czasie śnieżycy schowali się do jaskini, z której wyjście zostało potem zablokowane czapą lodu - czajniczek uratował ich swoją gorącą parą, roztapiając lód i ratując ich przed pewną śmiercią. Czy w takiej sytuacji ośmieliłbyś się przyznać przed kimkolwiek, że idea pierdolonego czajniczka z Tesco okrążającego słońce jest niedorzeczna?
Reposted byshieepmusialke

June 14 2010

konik
17:01
9067 3956
Reposted frombuttie buttie viamelisa melisa

May 30 2010

konik
13:59

May 19 2010

konik
08:29
4306 3c78 500
Reposted frommuaddib muaddib viamodrzew modrzew

March 06 2010

konik
12:26
4366 7b46 500
Reposted fromstmi stmi viavroom vroom

February 24 2010

konik
07:29
9953 67b8 500
Tags: ateizm
Reposted frombuttie buttie
konik
07:15
4639 c633 500
Reposted fromratek ratek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl