Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 31 2010

konik
00:39
Tags: obrazek manga
Reposted fromsilv silv
konik
00:27

December 29 2010

konik
01:46

December 26 2010

konik
23:24
8695 4982 500
Reposted frommajkey majkey viapsikusrene psikusrene
konik
23:08
7501 cda0
Reposted frompatt patt viapsikusrene psikusrene
23:08
6129 27af
Reposted fromleedonghae leedonghae viapsikusrene psikusrene
konik
22:56
7298 1566 500
Popular Hits / Hugleikur Daggson
Reposted fromsfinnie sfinnie viapsikusrene psikusrene
konik
22:54
konik
22:47
konik
22:28
9685 f845
Reposted frommalpka malpka viacolagatji colagatji

October 02 2010

konik
09:18
Panty&Stocking ep 1

Gainax, what have you done o_O
Reposted byanimespierekHaxi69LukasYorkvvvlordofdragonss

September 26 2010

konik
17:46
7574 8f52 500
Reposted fromserv serv
konik
09:33
Reposted fromelegy elegy viaxann xann

September 21 2010

konik
14:37
6989 48e3 500
Brawo Poznań!
Reposted byplkazimierzchodurepostedfrombartoszpiatkowskijackaljointhedarksidehardkorweymaywrestlerawkwardpinggwin

September 12 2010

konik
18:03
Ped-ON... I mean K-ON, ep 8 o_O
Reposted byanimenetcrapadsrhappymealstraycatwilczaiaixratmaniDerOrwischersstefaniajointhedarksideDiviusyorutru-skawkascythWaynetinellelouchvbritaniaJuggeredogawamonimich
konik
14:37
Osobiście IRL posługuję się wyłącznie zwrotami zaczerpniętymi z chanów. Doszedłem do takiego stopnia zaawansowanie, że opracowałem fonetyczną wymowę trójsiły, zwracam się do każdego per Seba ewentualnie Mati, nie jem śniadania - jem cenzośniadanie. Moje odchody są zawsze takie pieniężne, choć czasem wysram cegłę. Ludziom którzy mnie denerwują pokazuję gdzie jest ich wykop. Popieram Żądłonia gdziekolwiek jestem. Książek nie czytam gdyż są tl;dr. Przeprowadziłem się do piwnicy, fapuję do chińskich bajek. Aralka to moja waifu. Mam wrażenie, że człowiek małpa mnie śledzi, uprzedzam o tym moich znajomych. Kiedy słyszę jak ludzie nazywają się po nazwisku myślę tylko tacy anonimowi... Na święta wysłałem rodzinie zlewy. Tyle bo mam tak bardzo wyjebane.
Reposted bynetcrapplsstefaniaberry-girlskubertlordofdragonss
konik
13:08
Play fullscreen
Geeks.Turning your crap into awesome.
Reposted bynetcrapTeddelybearmanwhoplayedgod
konik
11:52
This is how happiness looks like: dopamine (hormone of pleasure) crystals viewed with polarized light.

Tak wygląda szczęście: kryształy dopaminy (hormonu przyjemności) oglądane w spolaryzowanym świetle.

http://www.newscientist.com/blogs/shortsharpscience/2010/09/art-that-makes-you-feel-good.html
Reposted bynetcrapkasessitaForeverFailuresavorbijudaniobojsiebogaJodensteinsorrisolemagennoKabriolettamrymrumrumajkeykrannixlauraarualsottiranistraycatablrzekomypsocidaeparadisoPTS
konik
11:39
1094 9aaa 500
KissXSis - ep 2

Typical japanese older sister's way to help her little brother to memorize english phrases o_O

Yeah, we really love anime for teenagers <3
Reposted byanimenetcraphappymealsstefaniamaletwilcza404notfoundWaynetinellelouchvbritaniafrisiBubuzombierwarh
konik
11:27
3873 800c 500
Reposted fromUlti Ulti
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl