Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2010

konik
22:46
konik
22:30

June 20 2010

konik
22:17
6684 9be3 500
Reposted fromoloss oloss viaredheads redheads
konik
22:09
6471 8b11 500
Reposted fromryba ryba viaredheads redheads
konik
12:40
5307 28a9
Reposted fromshieep shieep
konik
12:32
3145 553a
Tags: obrazek manga
Reposted fromKik4s Kik4s viashieep shieep

June 19 2010

konik
14:11
Czy da się udowodnić nieistnienie boga? Rozważmy w tym celu następującą sytuację - wyobraź sobie, że ktoś ci mówi, że po odległej orbicie okołosłonecznej krąży czajniczek - taki mały, pomarańczowy, z Tesco. Czajniczek krąży zbyt daleko i jest zbyt mały, żeby mógł zostać zaobserwowany przez jakiekolwiek teleskopy. Nie znamy jego trajektorii i nie wiemy gdzie poleci, tak więc nie możemy wysłać statku poszukującego czajniczka, bo kosmos jest zajebiście kurwa duży. Nie ma żadnych zdjęć czajniczka, nie ma żadnych filmów, tak naprawdę nie ma o nim żadnych pewnych informacji. Czy wierzysz osobie mówiącej, że taki czajniczek istnieje? Raczej nie, bo to, choć teoretycznie możliwe, jest zbyt niedorzeczne, żeby się tym przejmować.

Zastanówmy się jednak, co się dzieje, jeżeli o czajniczku piszą w bardzo starych książkach, o czajniczku mówi konstytucja twojego kraju, o czajniczku uczą dzieci w państwowych szkołach. Wielka część społeczeństwa raz w tygodniu chodzi do Tesco czcić czajniczek. Ktoś, kto ośmieli się wyrazić myśl, że czajniczek nie istnieje, jest automatycznie etykietkowany jako złoczyńca, bandzior i osobnik aspołeczny. Twoi rodzice mówili ci o czajniczku od małego, słyszałeś, że gdzieś tam w Sudanie, gdzie panowała okropna susza, czajniczek zesłał ludziom cały basen chłodnej herbaty. Znasz sławną historię o tym, jak dwóch alpinistów pewnego razu wchodziło na Mount Everest i w czasie śnieżycy schowali się do jaskini, z której wyjście zostało potem zablokowane czapą lodu - czajniczek uratował ich swoją gorącą parą, roztapiając lód i ratując ich przed pewną śmiercią. Czy w takiej sytuacji ośmieliłbyś się przyznać przed kimkolwiek, że idea pierdolonego czajniczka z Tesco okrążającego słońce jest niedorzeczna?
Reposted byshieepmusialke

June 18 2010

konik
21:05
So fucking what?

<(^.^)>
Reposted fromanime anime
konik
20:57
Reposted byrybagrzybekjaerklordofdragonss
konik
20:55
Play fullscreen
Hatsune Miku - PoPiPo
Reposted byanimeHaxi69
konik
20:53
4986 bd63 500
Reposted bysnuff snuff
konik
20:52
konik
20:48
Reposted byplfuckyoulittletomczanrybajaerklucanus10stronaberry-girllllmvolpannanCitanlunapsychobheroine88ollshampainsoberwstawieplywaizabasienazywaxannavantarduniaalexchiltonhubik

June 15 2010

konik
21:52
9253 7733 500
Reposted fromlllm lllm
konik
21:41
1976 dcde
Reposted fromsmutazos smutazos vialllm lllm

June 14 2010

konik
21:08
8688 6147 500
Dlaczego zachodnie konwenty są lepsze od polskich :)
Reposted byXavaxWaynetinel
konik
20:53
Play fullscreen
Kolejna gwiazda polskich internetów i konwentów

http://www.youtube.com/user/Aralka1234
konik
20:51
konik
17:01
9067 3956
Reposted frombuttie buttie viamelisa melisa

June 08 2010

konik
16:54
Children of parents who smoke
Reposted fromKabrioletta Kabrioletta vianinagosia ninagosia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl